سرفصل دروس پروژه بتن مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط مدیر   
سه شنبه ، 2 مهر 1392 ، 07:23


پروژه بتن آرمه

نوع درس: نظری

تعداد واحد:1

پیشنیاز: تحلیل سازهای2 وسازه هایبتن آرمه2

1- معرفی انواع  سیستم های مقاوم در برابر بار های قائم وافقی و نحوه انتخاب آن

2-مسائل خاص بار گذاری سازه های بتن آرمه با توجه به نوع پوشش ها

3- نحوه توزیع بار بین اجزاء مقاوم وتیپ بندی

4-نحوه ارائه نتایج طراحی و تهیه نقشه های اجرائی

دانشجویان این درس باید کلیه مراحل بار گذاری،آنالیز وطراحی یک سازه بتنی را به انجام رسانند و گزارش کامل آن را ارائه نمایند.

 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست