نمودار مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط مدیر   
سه شنبه ، 2 مهر 1392 ، 07:10

ضرایب لنگر خمسی منفی ومثبت برای دال های دو طرفه

ضرایب لنگر خمشی برای دال های تخت به روش تحلیل مستقیم

ضرایب لنگر خمشی برای دال های تخت به روش تحلیل مستقیم

ضرایب لنگر خمشی برای دال های تخت به روش تحلیل مستقیم

ضرایب لنگر خمشی مثبت برای دال های دو طرفه

ضرایب لنگر خمشی منفی برای دال های دو طرفه

مشخصات مقطع برای محاسبه تنش های برشی(سطح تیکه گاهی دال تخت

دانلود نمودار

آخرین بروز رسانی مطلب در سه شنبه ، 2 مهر 1392 ، 07:21
 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست